Wie zijn wij?

Ons Huis brengt mensen in armoede samen en maakt hen sociaal weerbaarder. Daarnaast ondersteunen we mensen bij het opkomen voor hun rechten. Samen met andere armoedebestrijdingsverenigingen gaan we voor een meer menswaardig bestaan voor wie in armoede leeft.

Ons Huis is een onafhankelijke vzw en een erkende ‘vereniging waar armen het woord nemen’Meer dan 20 vrijwilligers zetten hun schouders onder Ons Huis en ondersteunen zo mensen die het moeilijk hebben. Via een kleine subsidie van het Ministerie van Welzijn kunnen we één deeltijds personeelslid in dienst nemen.

Donaties van serviceclubs, scholen, handelaars en individuele mensen met een groot hart zorgen voor onze werkingsmiddelen. Van de gemeente Mol krijgt Ons Huis een woning ter beschikking.

Ons Huis is lid van het Netwerk tegen Armoede en daarnaast één van de Welzijnsschakels.

Benieuwd waarmee we bezig zijn?